“ჰოლზმან” – გთავაზობთ ხეზე და ლითონზე სამუშაო დანადგარების ფართო სპექტრს, გარდა დანადგარებისა შეგიძლიათ სხვადასხვა სამუშაო იარაღების შეკვეთაც

ცირკულიანი ხერხები

სხვადასხვა დანიშნულების ხერხები

კომბინირებულ ფუნქციებიანი დანადგარები

კომბინირებული ცირკული ხერხები

მტვრის გამწოვი დანადგრები

ABS 203880

წიბოს მისაკრავი დანადგარები

holzmann-maschinen.at

დამატებითიინფორმაციისთვის ეწვიეთ

holzmann-maschinen.at
www.holzmann-maschinen.at